Regulamin

Regulamin 2018-03-29T11:56:14+02:00

System Rozgrywek TEMPISH Floorball Cup 2018

1.

 • Turniej odbywa się w Ośrodku Sportu w Katowicach – Szopienice ul. 11 Listopada 16
  40-387 Katowice
 • Turniej odbywa się na Hali dopuszczonej do rozgrywek w Polskiej Lidze Unihokeja
 • Mecze odbywają się na boisku o wymiarach 40×20 metrów

2.

 • W turnieju uczestniczy 8 drużyn podzielonych na dwie grupy
 • Turniej przeznaczony dla chłopców klas podstawowych 4-6 z rocznika 2005 i młodsi (liczy się data urodzenia)

3.

 • Zespoły mogą się składać maksymalnie z 15 zawodników z pola i 3 bramkarzy

4.

 • Turniej odbywa się w systemie 2×12 minut z 2 minutową przerwą między połowami

(faza grupowa)

 • W fazie Play-Off gramy 2×15 minut z 2 minutową przerwą między połowami(jeśli turniej będzie miał opóźnienie gramy 2×12 minut)
 • W ostatnich 2 minutach meczu czas jest zatrzymywany po każdym gwizdku sędziego itp.
 • Rozgrzewka odbywa się poza obrębem boiska,

5.

 • Rozgrywki w grupach odbywają się w systemie każdy z każdym
 • Zespoły zajmujące po rozgrywkach grupowych dwa pierwsze miejsca biorą udział w play-off w systemie krzyżowym (rozpisane w szczegółowej rozpisce turnieju)
 • Zespoły z miejsc Trzecich w grupach rozgrywają mecz o 5 miejsce
 • Zespoły z miejsc czwartych w grupach rozgrywają mecz o 7 miejsce

6.

Punktacja:

Wygrana 2 punkty

Remis 1 punkt

Porażka 0 punktów

REGULAMIN TURNIEJU TEMPISH FlOORBALL CUP 2018

§ 1
• Organizatorem turnieju jest:
UKS Gladiator Katowice
Miasto Katowice
Firma TEMPISH Polska sp. z o.o.
• Współorganizatorem:
STOWARZYSZENIE ELLGOTH
§ 2
• W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja.
• System rozgrywek zostanie podany w osobnym komunikacie i jest
uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju.
§ 3
Turniej przeznaczony jest dla Chłopców klas podstawowych 4-6 z rocznika 2005 i młodsi (liczy się data urodzenia) .
• Po uprzednim powiadomieniu i ustaleniu z organizatorem warunków, organizator może wyrazić zgodę na wystąpienie w męskiej drużynie, zawodniczek żeńskich.
• Klub potwierdza swój udział w Turnieju organizatorowi drogą mailową w terminie ustalonym przez organizatora.
• Nie dopełnienie tego obowiązku powoduje nie dopuszczenie klubu do Turnieju.
• Zawodnicy biorący udział w turnieju uczestniczą na własną odpowiedzialność
• Każdy zawodnik wraz z zgłoszeniem się jego drużyny do turnieju wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunków.
• Drużyny zgłoszone do Turnieju mają obowiązek wysłanie listy zawodników jak i zdjęć zawodników do prowadzenia statystyk i relacji LIVE na stronie turnieju.
Każdy uczestnik na prośbę Organizatora musi okazać dokument tożsamości potwierdzając swój wiek.

§ 4
• Sędziowie sporządzają z poszczególnych meczy protokoły które są do wglądu dla każdej drużyny.
§ 5
• Obsadę sędziowską turniejów wyznacza organizator.
• Zawody prowadzą sędziowie z aktualną licencją sędziowską Polskiego Związku Unihokeja.
• Obsadę sędziowską na cały turniej tworzy Sędzia Główny zawodów wraz z organizatorem.
§ 7
• Drużyny uczestniczące w rozgrywkach pokrywają koszty
1. ubezpieczeń zawodników(dobrowolnie)
2. dojazdu
3. zakwaterowania
• Organizator meczu pokrywa koszty obsługi w tym:
1. wynajęcia hali sportowej
2. sędziów
3. obsługi medycznej
4. zapewnienia bezpieczeństwo uczestników
5. ubezpieczenia imprezy
6. Organizator turnieju pokrywa koszty pucharów, medali i dyplomów oraz nagród rzeczowych.
§ 8
• Kolejność drużyn w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów:
➢ za zwycięstwo – 2 punkty,
➢ za porażkę – 0 punktów,
➢ za remis – 1 punkt.

• Przy uzyskaniu równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decyduje:
➢ przy dwóch drużynach – bezpośredni pojedynek, liczba punktów i bramek w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami, korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek.
➢ przy większej liczbie drużyn przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą tzw. małą tabelę pomiędzy zainteresowanymi drużynami i na jej podstawie ustala się kolejność.
W przypadku równej ilości punktów w tabeli pomocniczej stosuje się zasady jak w punkcie wyżej.
➢ jeżeli na podstawie Tabeli nie można ustalić kolejności drużyn o miejscu decyduje losowanie dokonane przez sędziego głównego zawodów w obecności zainteresowanych drużyn i organizatora zawodów.
§ 9
• Przed każdym spotkaniem sędzia sprawdza listę zgłoszonych zawodników. Pełną listę zawodników podaje się przed Turniejem.
§ 10
• Zawodnik, który bierze udział w rozgrywkach nie może występować w dwóch drużynach
w czasie trwania turnieju.
• W przypadku takiego przewinienia ostatnie spotkanie weryfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej.
§ 11
• Zawodników jednej drużyny obowiązuje jednolity strój sportowy z numeracją – nie dotyczy to kolorystyki stroju bramkarza.

§ 13
• W Play-Off w przypadku konieczności wyłonienia zwycięzcy spotkania zarządza się rzuty karne.
• Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia zarządza się rzuty karne
(wykonujemy 3 serie rzutów karnych, w tym przypadku obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja)

§ 14
• Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w obrębie boiska, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania.
• Do obowiązków organizatora należy zapewnienie na obiekcie odpowiedniej liczby obsługi technicznej.
• Organizator może nie dopuszczać do strefy pomiędzy trybunami i bandami publiczności
i osób postronnych.
• W przypadku niemożności usunięcia osób nieuprawnionych do przebywania w tej strefie sędzia ma prawo do przerwania meczu i do nie dopuszczenia do jego odbycia. Takie zawody weryfikuje, organizator po konsultacji z sędziami.
• Klub jest odpowiedzialny za zachowanie swoich zawodników, osób funkcyjnych, działaczy
i kibiców
§ 17
• Drużyna gospodarzy zawodów na wezwanie sędziego jako pierwsza wchodzi na boisko.
• Sędzia zawodów podejmuje decyzje dotyczące wszystkich spraw związanych z rozegraniem meczu (np. spóźnienie drużyny gości, brak lub awaria oświetlenia oraz inne przypadki losowe).
• Uczestnicy Turnieju Tempish Florball Cup 2018 zobowiązani są do uczestniczenia
w ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
§ 18
• Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
• O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizatorowi.